Privacybeleid

Waarom een ​​privacycharter?

Om de diensten die wij u aanbieden te kunnen leveren, moeten wij persoonsgegevens over u verzamelen.

Door akkoord te gaan met het aanmaken van een account of door u te abonneren op de nieuwsbrief, accepteert u expliciet dat PULSE TOYS CO. verwerkt uw gegevens op de wijze zoals beschreven in dit charter. Hierin wordt beschreven welke gegevens wij verzamelen en wat wij ermee doen. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet te verkopen, verhuren of uit te wisselen met enige andere organisatie.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die ter zake van toepassing zijn, namelijk de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Europese verordening van april 27, 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens.

Vragen?

Voor eventuele opmerkingen of vragen over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen via info@pulsetoysco.com.

Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

Gegevens kunnen op onze sites op verschillende manieren worden verzameld. Gegevens kunnen direct worden verzameld wanneer u deze aan ons overdraagt ​​via een contactformulier, het aanmaken van een klantaccount, het indienen van een formulier om te downloaden, het abonneren op de nieuwsbrief of per telefoon. Wanneer u via deze verschillende kanalen contact met ons opneemt, wordt een kopie van uw uitwisselingen met PULSE TOYS CO. wordt uitgevoerd en gearchiveerd, met uitzondering van telefoongesprekken waarvan de inhoud niet wordt opgenomen.

PULSE TOYS CO. maakt ook gebruik van cookies.

Welke gegevens verzamelt PULSE TOYS CO? ?

 • jouw e-mailadres
 • Je voor- en achternaam
 • Gegevens met betrekking tot bestellingen: uw postadres voor bezorging en facturering
 • Uw bankgegevens. Deze worden in geen geval bewaard om een ​​maximale veiligheid van uw gegevens te garanderen.
 • Gegevens met betrekking tot browsen: IP-adres, gebruikte browser, browsetijd, taal en bekeken pagina’s.

Gebruik van gegevens verzameld door PULSE TOYS CO. :

Klantaccountregistratie:

Door een account op onze site aan te maken, gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken om:

 • Verifieer uw identiteit duidelijk tijdens de procedures voor het aanmaken, koppelen, identificeren of wijzigen van uw klantaccount.
 • Verbeter de kwaliteit van de uitwisselingen in geval van een geschil over een bestelling met de klantenservice of de after-sales service.
 • Banktransacties verwerken.
 • Beheer risico's of detecteer, voorkom en/of herstel fraude of andere potentieel illegale of verboden activiteiten.
 • Schendingen van toepasselijke regelgeving of gebruiksvoorwaarden detecteren, voorkomen of verhelpen.
 • Meet de prestaties van de site en verbeter de inhoud en presentatie.
 • Beheer en bescherm onze IT-infrastructuur.
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van de verschillende statussen en verwerkingen van uw bestellingen.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om uw registratie op de site te bevestigen.

Aanmelden nieuwsbrief:

Door u te abonneren op de nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens gebruiken om:

 • Met u communiceren over acties, promoties, evenementen, deelname aan beurzen, etc.

Via uw klantaccount kunt u zich op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrief.

Doel van gegevensverzameling

PULSE TOYS CO. verzamelt en beheert gegevens van bezoekers en gebruikers van de website om een ​​optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te beheren en te bieden. Bij intensiever gebruik van onze site kan de verzameling van uw gegevens toenemen. De verzamelde gegevens kunnen door ons worden gebruikt om contact met u op te nemen, u aanbiedingen te sturen of u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling.

Door onze site te bezoeken worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Hiermee kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Dit omvat uw IP-adres, het geografische gebied waarin u zich bevindt en de datum en tijd waarop u onze site bezocht.

Uw persoonsgegevens zijn bedoeld om voor interne doeleinden te worden gebruikt. Uw gegevens worden dan ook niet verkocht of gecommuniceerd aan andere personen dan medewerkers van ons bedrijf.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard totdat u verzoekt om uw klantaccount te deactiveren. Dit deactiveringsverzoek kan per e-mail of telefonisch worden verzonden.

Zodra uw account is gedeactiveerd, kunt u geen bestelling meer op onze site plaatsen, tenzij u een nieuw klantaccount aanmaakt.

Jou rechten

U kunt zelf kiezen hoe de gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt:

 • U kunt besluiten om de nieuwsbrief en gepersonaliseerde aanbiedingen niet langer te ontvangen, terwijl u uw account actief houdt om bestellingen af ​​te ronden.
 • U kunt op elk moment beslissen om uw klantaccount te deactiveren.
 • U kunt op elk moment toegang krijgen tot uw gebruikersaccount om uw gegevens te bekijken en bij te werken.
 • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van betwisting over de juistheid van de gegevens, als uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, als de gegevens die nodig zijn in het kader van een juridische procedure of de tijd die nodig is voor PULSE TOYS CO. om te verifiëren dat u uw recht op verwijdering geldig kunt uitoefenen.